120 DKK inkl. moms

           -Indeks

 

 

 

     OPSLAGSBOG. Regning/matematik for folkeskolen.                              Anv. 5.-10.klassetrin. 68 s.   Pris 112,- kr. incl. moms & forsendelse.

 

 

    * Mulighed for hurtige opslag og svar på helt konkrete spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med opgaveløsning.

 

    * Erfaringen viser, at indlæring fremmes ved selvfundne svar - og at eleverne hurtigt vænner sig til at slå tvivlsspørgsmål op frem for straks at hidkalde hjælp.

 

    * Opslag i alfabetisk rækkefølge - efterfulgt af tabeller, formelsamling og indeks.

 

    * Godkendt til brug ved afgangsprøven.

 

 

                                                                                                                                              

 

         Via indeks findes hurtigt svar på disse og alle andre spørgsmål vedr. matematik i folkeskolen.

 

          Hvordan finder man gennemsnit?   Hvad er et kvadrattal?    Intervalmidtpunkter?    

          Hvordan ser en midtnormal ud?     Hvad er kurtage?     Er 53 et primtal?    

          Hvad er en fællesnævner?      Hvad betyder målestoksforhold 1:500?   

          Hvad er et typetal?    Diagonaler?    Hvordan laver man brøker til %?  .......

 

         Incl. tabeller for:

 

          Vækst, multiplikation, vægt, primtal, kvadrattal, kubikrod,

          flade-, rum- og længdemål, massefylde, regler for "går op i",

          fakulteter, procenttabel og formelsamling.