90 DKK inkl. moms

     

 

 

Opgaver, matematik for 7.klassetrin.                                                                           40 s., A4. Pris 90,- kr. incl. moms og forsendelse.

 

 

 

 

 

Faglige mål. Matematik 7.klassetrin.

 

Addition:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange

Regler for leddenes rækkefølge

Hele tal med brøker

Brøk + brøk (2, 3 ell. flere. Finde fællenævner)

 

Subtraktion:

Hele tal, negative tal og decimaltal m. tierovergange (lån)

Decimaltal fra helt tal/fra decimaltal m. tierovergange (lån)

Brøk fra hele tal og brøk fra brøk

 

Multiplikation:

Hele et- og to- og trecifrede tal m. tierovergange

Regler for leddenes rækkefølge

Andre talsystemer (5 timer = 300 min.) (3 år = 36 mdr)

Decimaltal med hele tal og decimaltal m. tierovergange

Hele tal med brøk

 

Division:

Division m. tieroverføring

Andre talsystemer (72 mdr = 6 år) (240 min = 4 timer)

Regler for leddenes rækkefølge

 

Talkendskab:

Kende positive og negative hele tal

Systemer i talrækker m. positive og negative tal

Aflæse/afsætte decimaltal og positive/negative tal på tallinie (fx termometer)

Regne med potens (og kende rod og eksponent) (103: 10 er roden, 3 er eksponenten)

Positionssystemet, hele tal og decimaler

Kende klokken – regne med tid

Afrunding/overslag af beløb som hovedregning

Reduktion af ligninger

Løse ligninger med en variabel

Parenteser, hæve plus/minus-parenteser

Gange ind i parenteser

Anvende formler (fx mobiltelefoni: 300 kr. mdl. + 2 kr./min. Dvs. Mdl. udgift = 300 + 2 * x)

 

Brøker/decimaltal/procent:

Kende ægte/uægte brøker

Forlænge/forkorte brøker

Omsætte enkle brøker ↔ decimaltal ↔ %

Finde given brøkdel af helt tal

Brøkdel af given figur

Procent af given figur/beløb

 

Koordinatsystem:

Aflæse og afsætte punkter i koordinatsystem

Aflæse x- og y-værdier på graf

Tegne en lineær funktion ud fra angiven tabel

 

Geometri:

Kende plane figurers navne (trekant, firkant, kvadrat, cirkel, rektangel, parallelogram, femkant)

Kende rumlige figurers navne (pyramide, cylinder, kugle )

Trekanter – retvinklede/spidsvinklede/stumpvinklede

Kende begrebet vinkelret (90o)

Tegne/måle vinkler

Kende begrebet vinkelsum (vinkelsummen i en trekant er 180o – i en firkant 360o )

Kende og tegne linier ved givne figurer (diagonal, højde, grundlinie, diameter, radius)

Konstruere tegninger ud fra angivne mål m. passer og vinkelmåler (kvadrat, rektangel, trekant, cirkel)

Tegne fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Enkel perspektivtegning

Kende til/kunne tegne parallelle linier

Kende til ligedannethed

Anvende spejling/forskydning/drejning

Målestoksforhold (omregne enkle tegnings-mål til virkelige mål – forstå 1 : 100)

Omkreds og areal (måling og beregning af figurer)

Enkel rumfangsberegning ved hjælp af formel

 

Matematik i anvendelse:

Beregning af lån, opsparing og rente

Anvende brøkdele i praktiske sammenhænge (hvor stor en brøkdel er der tilbage, når….)

Anvende areal, omkreds i genkendelige sammenhænge (hvor stor er grunden…)

Omregne måleenheder (1300 m = 1,3 km) (3 dm = 0,3 m) mv.

Indhente data og anvende/aflæse diagrammer

Kende og bruge typetal og gennemsnit i arbejde med data

Udfaldsrum og sandsynlighed i forskellige sammenhænge (Udfaldsrum: Det samlede antal muligheder)