90 DKK inkl. moms

 

     

 

 

Opgaver, matematik for 6.klassetrin.                                                                           40 s., A4. Pris 90,- kr. incl. moms og forsendelse.

 

 

 

 

 

Faglige mål. Matematik 6.klassetrin:

 

Addition:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange

Hele tal med brøker

Brøk + brøk

 

Subtraktion:

Hele tal, negative tal og decimaltal m. tierovergange (lån)

Decimaltal fra helt tal

Brøker fra helt tal

 

Multiplikation:

Hele et- og to- og trecifrede tal m. tierovergange

Enkle decimaltal med hele tal og decimaltal

 

Division:

To- og trecifrede tal med encifrede tal m. tieroverføring

 

Talkendskab:

Kende positive og negative hele tal

Forstå/genkende decimaltal og brøker

Aflæse positive/negative tal på tallinie (fx termometer)

Positionssystemet, hele tal og decimaler

Kende klokken – regne med tid

Afrunding af beløb - enkle tal som hovedregning

Reduktion af enkle udtryk

Enkle ligninger (variable)

Parenteser, hæve plus/minus-parenteser

Gange ind i parenteser

 

Brøker/decimaltal/procent:

Omsætte enkle brøker ↔ decimaltal ↔ %

Finde given brøkdel af helt tal

Brøkdel af given figur

Enkel procentregning

Procent af given figur

 

Koordinatsystem:

Aflæse og afsætte punkter i koordinatsystem

Aflæse x- og y-værdier på graf

 

Geometri:

Kende figurers navne (trekant, firkant, kvadrat, rektangel, parallelogram, femkant)

Trekanter – retvinklede/spidsvinklede/stumpvinklede

Kende begrebet vinkelret (90o)

Tegne/måle vinkler korrekt

Linier ved givne figurer (diagonal, højde, grundlinie, diameter, radius)

Konstruere tegninger ud fra angivne mål. (kvadrat, rektangel, trekant, cirkel)

Tegne fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Kende til/kunne tegne parallelle linier

Spejling/forskydning/drejning

Målestoksforhold (omregne enkle tegnings-mål til virkelige mål – forstå 1 : 100)

Omkreds og areal (måling og beregning af figurer)

Ligedannethed

 

Matematik i anvendelse:

Anvende brøkdele i praktiske sammenhænge (hvor stor en brøkdel er der tilbage, når….)

Anvende areal, omkreds i genkendelige sammenhænge (hvor stor er grunden…)

Omregne mellem km, m, dm, cm og mm.

Omregne mellem deciliter/ liter og kilo/gram

Indhente data og anvende/aflæse diagrammer

Enkel kombinatorik (Hvor mange veje/på hvor mange måder…)

Enkle sandsynligheder for udfald i forskellige sammenhænge