110 DKK inkl. moms

     

            

 

 

Opgaver, matematik for 5.klassetrin.                                                                                            40 s., A4.  Pris 110,- kr. incl. moms og forsendelse.   

                 

 

 

 

 

 

Faglige mål. Matematik 5.klassetrin.

 

Addition:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange

Addere ægte brøker m. samme nævner

 

Subtraktion:

Hele tal og decimaltal m. tierovergange

Decimaltal fra helt tal

Ægte brøker m. samme nævner

 

Multiplikation:

Hele et- og tocifrede tal

Decimaltal m. en decimal med hele tal

 

Division:

To- og trecifrede tal med encifret tal

 

Talkendskab:

Positive og negative hele tal

Forstå/genkende decimaltal og brøker

Aflæse positive/negative tal på tallinie (fx termometer)

Positionssystemet, hele tal og decimaler

Kende klokken – regne med tid

Afrunding af beløb - enkle tal som hovedregning

Enkle ligninger (variable)

 

Brøker/decimaltal/procent:

Omsætte enkle brøker ↔ decimaltal

Finde given brøkdel af helt tal

Enkel procentregning

 

Koordinatsystem:

Aflæse og afsætte punkter i et koordinatsystem

 

Geometri:

Kende figurers navne (trekant, firkant, kvadrat, rektangel, parallelogram, femkant)

Linier ved givne figurer (diagonal, højde, diameter)

Konstruere enkle tegninger ud fra angivne mål.

Tegne fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Kende til/kunne tegne parallelle linier

Spejling/forskydning

Målestoksforhold (omregne enkle tegnings-mål til virkelige mål – forstå 1 : 100)

Omkreds og areal (måling og beregning af enkle figurer)

 

Matematik i anvendelse:

Anvende brøkdele i praktiske sammenhænge (hvor stor en brøkdel er der tilbage, når….)

Anvende areal, omkreds i genkendelige sammenhænge (hvor stor er en boldbane…)

Omregne mellem km, m, dm, cm og mm.

Omregne mellem deciliter/ liter og kilo/gram

Indhente data og anvende/aflæse diagrammer

Udfaldsrum/sandsynlighed for udfald i forskellige sammenhænge