110 DKK inkl. moms

 

 

           

 

 

Opgaver, matematik for 3.klassetrin.                                                                                                                            40 s. A4. Pris: 110,- kr. incl. moms & forsendelse

 

 

 

 

 

 

Faglige mål.  Matematik 3.klassetrin:

Addition:

To- tre- og fircifrede tal m. tierovergange 

Enkle decimaltal

 

Subtraktion:

To- og trecifredeltal m. tierovergange 

 

Multiplikation:

Et-cifrede tal og et-cifrede tal med 10 

 

Division:

Simpel division ved ligedeling (del 12 æbler mll. 4 børn)

 

Talkendskab:

Talrækken 1-10.000  (kunne fylde ud i talrække med manglende tal)

Positionssystemet (pladsen for enere, tiere, hundreder, tusinder i fx 5614)

Enkel hovedregning/afrunding til tiere og hundreder

Kende decimaltal i forbindelse med penge/indkøb (15,50 og 22,75)

Forstå/genkende enkle brøker   

Afrunding af beløb - enkle tal som hovedregning  

 

Geometri:

Kende figurers navne og genkende dem i hverdagen (trekant, firkant, kvadrat, rektangel, cirkel, femkant)

Enkel tegning fra forskellige synsvinkler (arbejdstegning, dvs. fra oven, fra siden og forfra)

Spejling

Genkende mønster og tegne videre

Omkreds og areal (kende begrebet areal, måling og beregning af enkle figurer)

 

Matematik i anvendelse:

Vælge regningsart (5 æbler á 3 kr,  10 appelsiner koster 20 kr.)

Omregne mellem km, m, cm og mm.  

Kende klokken – regne med tid

Indhente data og anvende/aflæse enkle diagrammer

Chance/sandsynlighed (jo flere af en slags, jo større chance)