110 DKK inkl. moms

             

       

                                                                                        Opgavesæt                                                                                             Matematik/logik                                                 Opslag

                     

 

        PROBLEMREGNING for 7.klassetrin.                                            40s.,  A4.  Pris 110,- kr. incl. moms og forsendelse.   

       

 

        INDHOLD:

 

20 opgavesæt i problemregning.  Indenfor pensum på 7.klassetrin fordeler opgaverne sig på: 

 

Talkendskab, procent, rente, brøker, valuta, handel, funktioner, tid, mål, ligninger, omsætning, målestoksforhold, geometri, statistik og sandsynlighed.

 

 

Åbne opgaver og matematiske udfordringer.

 

Undersøgelser, ræsonnementer, logik, faglige beskrivelser og hovedbrud.

 

 

Formelsamling, omsætningstabeller og kort opslagsregister for relevante ord og begreber.

 

 

Facitliste - fås separat, se forsiden.