110 DKK inkl. moms

     

 

Opgaver, matematik for 2.klassetrin.                                                                           40 s. A4. Pris: 110,- kr. incl. moms & forsendelse

 

 

 

 

 

   Faglige mål. Matematik 2.klassetrin.  

                

  Addition:

  En- og tocifrede tal med/uden tierovergang  

  To- og trecifrede tal med én tierovergang

  Måske: To tierovergange

  Opstilling af additions-stykke.

 

  Subtraktion:

  Uden tierovergang

  Èn tierovergang

  Opstilling af subtraktionsstykke.

 

  Multiplikation:

  Skrive multiplikationsstykker ud fra tegning.

  Encifrede tal

 

 Talkendskab:

 Talrækken 1-1000  (indsæt i talrække)

 Tallenes værdi (indsæt <, >, =)

 Optælling (hundreder, tiere og enere)

 Hovedregning ud fra enkel opgaveformulering

 

  Geometri:

  Skelne mellem forskellige figurer  (trekanter, firkanter …)

  Finde geometriske former i omgivelserne

  Gengive enkel tegning – tegne videre på enkelt mønster  

  Spejling

  Vurdere længde – måle korrekt med lineal

  Kende antal cm, der går på 1 meter  

  Finde omkreds og areal af enkel figur

 

  Matematik i anvendelse:

  Klokken

  Databehandling (optælling) – og visning i diagram med både tiere og enere